Miljødirektoratet: Mikroplasten synker til bunns

Miljødirektoratet: Mikroplasten synker til bunns

En ny studie viser at ni av ti mikroplastbiter i havet havner på sjøbunnen, og at 20 prosent av mikroplasten i havet kommer fra nedbrytning av marin plastforsøpling.

Les mer på Miljødirektoratet: http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2018/Februar-2018/Mikroplasten-synker-til-bunns/

Share:
saltlife.no