Aftenposten: Oslo skal rydde fjorden for søppel ved hjelp av droner

Aftenposten: Oslo skal rydde fjorden for søppel ved hjelp av droner

Styret i Oslo Havn har bestemt at de skal sette inn droner eller fjernstyrte undervannsfarkoster som et av flere nye tiltak mot forsøpling av fjorden.
– Vi kjenner ikke til at dette er blitt gjort andre steder før, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen. Plast, sykler, miner og skrot forsøpler Oslofjorden.

Les mer på Aftenposten: https://www.aftenposten.no/osloby/i/l1e2l9/Oslo-skal-rydde-fjorden-for-soppel-ved-hjelp-av-droner#xtor=RSS-3

Share:
saltlife.no