VG: Fant plast i flaskevann!

VG: Fant plast i flaskevann!

En internasjonal undersøkelse viser at flaskevann kan inneholde dobbel så mye plast som springvann.
Av de 259 flaskene som er testet, ble det påvist funn av mikroplast i ca. 90 prosent av tilfellene.


Les mer på vg: https://www.vg.no/forbruker/helse/i/kayok6/undersoekelse-fant-plast-i-flaskevann

Share:
saltlife.no