Fra 20 millioner 2018, til 470 millioner 2019

Fra 20 millioner 2018, til 470 millioner 2019

Marin forsøpling er et stadig økende problem i hele verden, men har vært tilstede i mange år allerede. Saken kom virkelig på dagsorden i Norge da man fant en hval med magesekken full av plast på Sotra i 2017. Etter dette har det vært et stort engasjement landet over, og det virker som de fleste har forstått omfanget av den alvorlige problematikken.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til arbeid mot marin forsøpling med 25 millioner kroner i 2019. Økningen kommer i tillegg til den nasjonale tilskuddsordningen for opprydding og forebygging, og skal blant annet gå til Senter for oljevern og marint miljø i Lofoten, samarbeid med næringslivet, og til støtte for det globale arbeidet mot marin forsøpling. Videre foreslås forskning på marin forsøpling og spredning av mikroplast styrket med 10 millioner kroner.

fra statsbudsjettet.no

 

 

Share:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

saltlife.no