Framtiden: Så mye klær, møbler og elektronikk kjøper du i løpet av livet

Framtiden: Så mye klær, møbler og elektronikk kjøper du i løpet av livet

Med dagens forbruksnivå vil nordmenn i snitt kjøpe 1,2 tonn klær, 5,5 tonn møbler, 69 anorakker og 42 mobiltelefoner i løpet av livet, viser ny rapport fra Framtiden i våre hender.

Les mer på Framtiden.no: https://www.framtiden.no/201710267219/aktuelt/forbruk/sa-mye-klar-mobler-og-elektronikk-kjoper-du-ilopet-av-livet.html

Share:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

saltlife.no