OM SALTLIFE

Problemstilling:  Mye viktig informasjon som ikke når ut

Mediedekningen rundt marin forsøpling har økt i 2017, og enkelte saker har fått bred dekning.

Samtidig er det slik at aktørene som jobber med marin bærekraft, fra forskningsinstituttene til frivillige organisasjoner, produserer store mengder viktig informasjon som IKKE når ut til det store publikum.

For å øke verdien av arbeidet som gjøres, og mobilisere ytterligere, ønsker vi å forene krefter og bruke nye metoder for å nå enda bedre ut til befolkningen.

Magasinets formål: Forsterke engasjementet

Gjennom å publisere informasjon, inspirasjon og redaksjonelt innhold knyttet til havet og alt som lever i det, har SaltLife som mål å forsterke det positive engasjement i befolkningen som vi har sett den siste tiden.

Vi ønsker at publikum skal bli inspirert til å bruke havet og se på det som en ressurs, samtidig som de skal føle ansvar for å ta vare på det.

SaltLife skal være en dedikert og samlende kommunikasjonskanal for alle som jobber med marin bærekraft, med ambisjon om nå ut til hele befolkningen.

Nytt publikum med nye metoder

Ved å kombinere faglig informasjon med inspirerende reportasjer, videoer og utstrakt bildebruk, samt integrasjon mot sosiale medier, ønsker vi å spre kunnskap om havet til et publikum som vi ellers ikke når ut til.

Levende reportasjer som involverer publikum og gjester, skal skape oppmerksomhet og nysgjerrighet, og gjennom feature-reportasjer og aktiviteter, skal vi inkludere hele befolkningen, både on-site og gjennom digitale flater.

SaltLife skal ikke erstatte organisasjonene og institusjonenes egne informasjonskanaler, men vi skal supplere og skape en kanal der man kan nå ut til et større publikum, med saker som er relevant for den store bredden av befolkningen.

SaltLife vil bestå av følgende kategorier innhold:

 • Redaksjonelt innhold (produsert av SaltLife-redaksjonen)
 • Innhold levert fra samarbeidspartnerne (Aktørene som jobber med marin bærekraft)
 • Referanser til samarbeidspartnerne (Ingress på SaltLife, les hele saken hos partneren)
 • Crowdsourcing, dvs. innhold som er skapt av leserne og validert av redaksjonen
 • Faksimiler og henvisninger til andre redaksjonelle medier
 • Feature-reportasjer, dokumentarer
 • Content marketing (sponset innhold)

NB: Innhold finansiert av sponsorer skal valideres nøye, og avstemmes mot SaltLifes redaksjonelle profil, og som hovedregel ikke oppfattes som masende reklame eller salg, men som positive bidrag fra aktører som tar ansvar.

Facebook og sosiale medier

SaltLife vil jobbe strukturert og aktivt i sosiale medier. Det er her nye lesere skaffes, og det her vi skaffer stor spredning på sakene som virkelig har viralt potensiale.  Innholdskategorien som sprer best på Facebook er native video, og spesielt livesendinger.

I tillegg til native publisering av video på Facebook, ønsker vi å gjennomføre livesendinger både fra konferanser, ryddeaksjoner og andre events som egner seg.

Redaksjonell profil

 • SaltLife skal være politisk uavhengig og nøytral
 • SaltLife skal være reklamefritt, men kan inneholde produktplassering og kommersielt finansiert innhold.
 • SaltLife skal forholde seg til redaktørplakaten og norske lover forøvrig
 • SaltLife skal av det generelle publikum oppfattes som en nyhets- og underholdningskanal
 • SaltLife skal bli tatt på alvor og anerkjennes for kvalitet, både redaksjonelt og teknisk

Tilgang for aktørene

Aktørene og bransjen som jobber spesifikt med marin bærekraft, både som hovedformål og som et resultat av annen virksomhet, f. eks. industri med særskilte krav, kan få tilgang til å publisere i SaltLife, og fremstå som en av avsendernre i magasinet.

Redaksjonen skal i utgangspunktet validere hver publisering, men aktørene vil få tilgang til grensesnitt for å skrive, laste opp bilder og publisere video.

Drift og redaksjonelt arbeid

Selskapet Salt Life AS er under etablering. Målet er å kunne finansiere 3 årsverk til redaksjonelt arbeid i 2018, og forøvrig drifte selskapet så kostnadseffektivt som mulig.

Redaksjonens hovedkontor vil være i seilskuten Live, som er utstyrt som et komplett mediesenter, inkludert teknologi for å kunne produsere flerkamera live TV fra en hvilken som helst destinasjon i Norge.

Live vil seile langs Norges kyst gjennom hele året, og fortløpende produsere redaksjonelt innhold fra sin geografiske nærhet, samtidig som vi henter inn materiale fra hele landet.

saltlife.no